Od roku 1991 společnost využívá při výstavbě a opravách vysokých komínů postupů, doporučení a standardů mezinárodní společnosti uživatelů a stavitelů průmyslových komínů CICIND (International Committee on Industrial Chimneys) se sídlem ve Švýcarsku, ve které jsou zastoupeny všechny v oboru známé světové stavební společnosti, uživatelé komínů a  odborní konzultanté. Společnost F.P.S. ARCO, s.r.o. je členem jmenovaného společenství.

Výstavba komínů:

     Výstavba komínů je prováděna včetně dodávky ko­mína "na klíč". Dodávka představuje všechny typy vysokých komínů od železobetonových tažených posuvným bedněním, přes zděné tvár­nicové, montované až po ocelové.

    Do komínů je dodávána celá škála ochranných pouzder v široké materiálové variabilitě volené podle druhu provozu. Pouzdra dodá­váme keramická (šamotová), kvalitativně odpovídající kvalitě S4 dle DIN 1057, zděná na tuzemské i zahraniční tmely.

      Dále dodáváme pouzdra buď nerezová nebo ocelová z uhlíkové oceli s další možnou úpravou nátěrovými hmotami. Komíny je tak možno stavět jedno a víceprůduchové, s odsazeným pouzdrem a odvětrávaným meziprostorem.

     Při technickém řešení návrhu výstavby a výběru typu a rozměrů komína provedeme optimalizaci, ve které jsou zohledněna tech­nická a ekonomická kritéria.


Revize komínů:

     U revizí komínů nabízíme veškeré služby, které je možno využít jak při posuzování aktuálního      stavu komínů  tak pro určování životnosti stávajících komínů včetně návrhů na případné opravy:

 •  provedení vlastní fyzické revize komína, odběr vzorků, včetně chemických  a fyzikálních rozborů a vyhodnocení, odběr vzorků betonu jádrovými vývrty, odběr vzorků ocelové výztuže pro zjištění stupně koroze a k trhacím zkouškám,    
 •  zhotovení barevné fotodokumentace,                         
 •  elektrorevize hromosvodů a nočního leteckého značení, včetně vystavení revizních zpráv,
 •  geodetické zaměření komína z důvodů zjištění jeho svislosti,
 •  snímkování povrchu komína termovizí,
 •  provedení videozáznamu revize vnějšího povrchu dříku komína a meziprostoru  (videozáznam bude proveden v systému VHS a celkový rozsah bude upřesněn dohodou),  provedení videozáznamu vnitřního povrchu pouzdra komína,
 •  dlouhodobé sledování kvality a parametrů spalin instalací snímacích sond,
 •  týdenní sledování chem. kvality a fyz. vlastností spalin v komíně

Opravy komínů:

Opravy komínů jsou prováděny od drobných udržova­cích oprav (nátěry výstroje, drobné opravy výstroje apod.), až po generální opravy v souvislosti s přechody komínů na odtah spalin zemního plynu, nebo spalin odsířených mokrou vápencovou vypírkou. Pro opravy pouzder komínů používá naše společnost osvědčené tech­nologie spolu se zaváděním nových, progresivních technologií.

Technicko-poradenské služby:

Podle požadavků objednatele zpracu­jeme veškerá technická řešení nutná pro přestavby a opravy komínů v souvislosti s přechodem na nové topné médium, odsíření spalin či pro běžné opravy.

Nabídka představuje:  

 •   technologické výpočty spalin a průběhu jejich tlaku v komíně,
 •   projektové práce v jakémkoliv rozsahu,
 •   rozptylové studie,
 •   revize elektro (hromosvody, letecké značení),
 •   soudně-znalecké posudky,
 •   cenové rozpočty a kalkulace,
 •   revize komínů.