Naše společnost byla založena v roce 1991 oddělením části bývalého
s.p. Teplotechna Praha. I po oddělení se zachovala hlavní náplň bývalého státního podniku - výstavba průmyslových komínů. Díky této náplni máme bohaté zkušenosti s projekcí, dodávkou a montážemi monorourových ocelových a betonových konstrukcí vhodných jako anténní nosiče a dále máme velmi kvalitní tým výškových montérů. Proto jsme byli v minulých letech vybráni německou firmou PFLEIDERER pro montáže betonových nosičů antén, které tato firma vyrábí. Dovolujeme si upozornit, že většina našich pracovníků se podílela i na výstavbě vysílače v Praze Mahlerových sadech. V roce 2000 byla společnost F.P.S. ARCO, spol. s r.o. certifikována pro systém jakosti dle ČSN EN ISO 9002/92.

Naše projekční skupina vyvinula systém ocelových monorourových konstrukcí různých výšek a typů.

Na základě uvedených skutečností uspěla naše společnost např. ve výběrovém řízení společnosti EuroTel Praha, s.r.o. kde byla vybrána jako jeden ze tří dodavatelů nosičů antén pro období let 2000-2001. V našich referencích uvádíme některé z projektů realizovaných v posledních letech - anténní nosiče montované ve spolupráci s firmou PFLEIDERER, výroba a montáž ocelových komínů pro spalovnu komunálního odpadu v Liberci (podobné konstrukční a technologické řešení jako u anténních nosičů), nebo projekty realizované v roce 2000

(projekt, dodávka a montáž anténního nosiče v Plzni - Košutce, montáže nosných konstrukcí antén na komínech v Lochkově a v Horním Jiřetíně, demontáž antény výšky 25m na paláci Motokov pro Rádio City, dodávka a montáž anténního nosiče výšky 35m ve Starém Sedle u Sokolova, dodávka a montáž anténního nosiče výšky 15m v Radošovicích u Bystřice, atd.)